30.000 m2 næringstomt
Ferdig regulert for utbygging.
Leies ut eller selges

Mange spennende bedrifter har allerede etablert seg i teknologiparken.

Spesialtilpassede fasiliteter og moderne bygg ved Heddalsvannets bredder, raske flyforbindelser direkte fra Notodden samt et miljø som er tilrettelagt for tverrfaglig samarbeid, er blant suksessfaktorene som har bidratt til vekst og god utvikling.

Prosjektert utbygging av Telemark Teknologipark

Telemark Teknologipark skal bygges ut over et areal på 50.000 m2!

1 – Merdeveien 1, 8850 m²:

Tretten selskaper innen bl.a. subsea, engineering, prototyping, elektronikk, hydraulikk. Avansert testutstyr som trykktanker, krankapasitet, bassenger, testbrønner, clean room med mer. Møteromsenter og kantine.

2 – Merdeveien 2F, 3000 m²: 

Tre selskaper innen subsea, engineering, prototyping, elektronikk, hydraulikk m.m. Avansert testutstyr som kran, basseng, clean room, testbunkers, trykktest. Møteromsenter.

3 – Byggetrinn 3. 5.000 m²: 

Testhall med 2 x 100 tonn traverskraner, testbrønner, utstyrt for test og fabrikasjon av subseamoduler. Kontorfasiliteter i forbindelse med hall i 3. etg.

4 – Byggetrinn 4, 5.000 m²: 

Kontor og administrasjonsbygg. Parkering.

5 – Byggetrinn 5: 

Motell for TTP. 12-14 2-roms leiligheter for personell som oppholder seg i parken over tid.

6 – Byggetrinn, 6-7-8:

Regulerte og byggeklare tomter for det formålet som måtte være ønskelig.

7 – Testbasseng:

Sirkulært 20 meter, dybde 18 meter, traverskran 70 tonn, lossing og lasting av utstyr fra sjø inntil 70 tonn. Egnet for stackup- tester, modultesting, cool down, tooling test, osv., work class ROV support. Testing i kontrollerte omgivelser.

8 – Test barge:

Løftekapasitet 500 tonn. Mobil rigg for benyttelse på TTP dypvann testområde, 50 meter, for nedsetting og strekktesting av subseautstyr montert på brønnhode som er installert med sugeanker.

9 – Notodden Flyplass:

Daglige avganger til Bergen, Florø og Stavanger. Muligheter for bruk av privatfly. Nytt terminalbygg skal bygges i 2014.

10 – Helikopterplass

Helikopterplass

11 – Norwegian Coating Technology:

Norges ledende leverandør av overflatebehandling på avanserte høyteknologi-produkter til offshore, forsvar, aerospace og mekanisk industri.

12 – Berget AS:

Leverandør av finmekaniske deler.

13 – IDEA Kompetanse AS:

Elektro er IDEAs største avdeling, og en av landets største innen kabelkonfeksjonering.

14 – Telemark Fabrications:

Mekanisk produksjon for flere selskaper innen olje-, gass- og vannkraftteknologi. Ledende produsent av maskinering og sveis med full dokumentasjon.

Vårt testsenter inkluderer

 • Testhaller med integrert infrastruktur
 • Krankapasitet 70 Tonn
 • Kulvertsystemer
 • Clean Room
 • Klimakammer
 • Bunkers trykkammer
 • Store ”dry test” områder
 • Trykktanker, 4.600 og 7.000 meters dybde
 • Pit for test og stack-up
 • Innendørs testbassenger
 • Subsea test område i åpent vann
 • ROV med ROV tooling

Støttetjenester

 • Dreiing og fresing
 • Sveising og mekanisk sammenstilling
 • Engineering
 • Fibersveising
 • Lodding og kabelterminering
 • Tess-butikken
 • Security
 • IT-support
Les mer
Testbrønn med vann, Telemark Teknologipark