Leietakere

Det er stor bredde av produkter og tjenester som leveres fra de etablerte selskapene i Telemark Teknologipark.

Ca. 90% av utleid areal og 1/3 av selskapene er direkte leverandører til subsea, offshore-bransjen og maritim sektor, og de nyter godt av tjenester og støttefunksjoner fra de andre omkringliggende selskapene.

Dette betyr et tverrfaglig miljø der det er grobunn for samarbeid og vekst.

Subsea og maritime selskaper i TTP

Andre selskaper og tjenester