Eiendom og Arealer

 • Totalt areal er 55.000 m²
 • Parkeringsområde for 160 biler + Subsea Hall parkering 20 biler
 • Lagerområde i forbindelse med produksjonshaller, 11.000 m²
 • Testfasiliteter, bryggeanlegg, og områder for rekreasjon
 • Egen båthavn for arbeidsfartøy og representasjonsbåter
 • Kai og vannfront har en lengde på 250 meter
 • Hele området har godkjent reguleringsplan for videre utbygging til industri, næring og hotell
 • Strandlinje på 600 meter

Bygningsmasse, Merdeveien 1, BTA 8.850 m²

 • Energiklasse B
 • Vannbåren oppvarming
 • Produksjonshaller har vannbåren strålevarme i tak
 • Varme og kjøling benytter grunnvann
 • Brannalarm med direkte kobling til 110
 • Ventilasjon, varme og belysning er fullautomatisert, KNX
 • Adgangskontroll
 • Heis med alarmoverføring
 • Vakthold, video-overvåkning
 • Nettspenning produksjonshaller, 400 V, Transformator 1 MW

Arealer bygningsmasse

 • Totalt BTA, 8850 m²
 • Grunnflate, 5675 m²
 • Arealfordeling
 • Kontorbygg, 3 etg. à 1070 m²
 • Produksjon, 4605 m² grunnflate + 815 m² mesanin

Bryggeanlegg og uteområde

 • Bryggeanlegg for testing av ROV med kontrollrom
 • Strøm 3 x 400 V og data til testrom
 • Vannuttak
 • Belysning
 • 30 båtplasser
 • Uteservering fra Bryggekantina
 • Grøntområde med badestrand
 • Avsatt plass for Heliport

Subsea testfasiliteter og teknisk utstyr

Installasjoner og utstyr i haller

 • Trekkebrønner for hydraulikk, luft og strøm
 • Kulvertsystem for hydralikk luft og strøm
 • 70 tonn vertikalt innspenningspunkt
 • SUT, 14 meter med montasjebrønn, 5 x 5 x 4m
 • Luke i tak over montasjebrønn
 • Prosess ventilasjon for oljeavdamp og gass
 • H-bjelker HE 220 langsgående i hall for fastsetting og sikring
 • Kulvert ut til kai, dypvannsbasseng og sjø
 • Oljeutskiller, trykkluft, kjølevann, avløp
 • Strømsentraler og datapunkter
 • Fiberbredbånd i hallene

Løfteutstyr

 • 1 x traverskran, hovedløft 70 tonn med ekstra hurtigløft 5 t. krokhøyde 9,5 og 10,6 meter (SUT i brønn 13,5 meter)
 • 1 x traverskran 50 tonn, 2 x 25 tonn, krokhøyde 10,4 meter
 • 2 x traverskran 15 tonn, krokhøyde 6,3 meter
 • 1 x truck 1,5 tonn
 • 1 x truck 5 tonn

Testutstyr og fasiliteter

 • Trykktank 690 bar, Dimensjon Ø 1.000 x L3000 mm
 • Trykktank 450 bar, Dimensjon Ø 1.000 x L2900 mm
 • Innendørs basseng, LBH, 5x5x4m
 • Innendørs basseng, LBH, 6x5x3m
 • Opplæringssenter, ROV tooling test, subsea integrasjonstest
Hundre tonn kraner i Telemark Teknologipark

Tilstøtende fasiliteter til test og produksjonshaller

 • Galleri for kunder i beskyttede omgivelser
 • Møte/arbeidsrom
 • Kontrollrom
 • Hvilerom
 • Garderober og toaletter
 • Kontorer, celle og landskap
 • Clean Room
 • Hydraulikkrom og Pumperom
 • Kjemirom
 • Sveiseverksted
 • Maskineringsverksted
 • Elektronikk og fiberverksted

Utendørs og subsea testfasiliteter

 • Brygge med kontrollrom og kran
 • Testing i vann fra 5 til 50 meters dyp
 • ROV (flere typer) med tooling, HPR, surveyutstyr, etc.
 • Flåte med kontrollrom
 • Arbeidsbåter
Fasiliteter, test og produksjonshall - Telemark Teknologipark

Store utomhus arealer for reels og sammenstilling av moduler

Planlagte installasjoner

 • Testbasseng for strukturer og ROV tooling, Ø 15 meter, dybde 15 meter
 • Dypvannsbrygge med testområde i sjø
 • Bunker for gass og temp. testing, 72 m², L12xB6xH9 m.
 • Testbasseng for strukturer og ROV tooling, Ø 15 meter, dybde 15 meter
 • Traverskran over basseng gir stack-up høyde på 33 meter

Tjenester og støttefunksjoner

 • Prosjektadministrasjon og tilrettelegging
 • Støttefunksjon for prosjektinnkjøp og varehåndtering
 • Kvalifisert personell, engineering, testingeniører og elektrikere
 • Kranførere og truckførere
 • Mekanikere og montører
 • Loddepersonell med sertifikat
 • Avansert maskinering
 • Sveiseverksted
 • Hydraulikkverksted
 • Elektronikk og kontroll systemer
 • Fiberoptisk utstyr og kompetanse
 • Prototyping
 • Montasjesammenstilling og test
 • Data og IKT, IT teknologi og support
 • TESS industriutsalg, butikk og support
Tess Industriutsalg butikken i Telemark Teknologipark

Mer informasjon?

For mer informasjon ta kontakt med oss.
Driftsleder: driftsleder@ttp.no
Utenom arbeidstid, ring: 934 25 700

Kontakt Oss