Prosjekterte næringsbygg med inntil 200 kontorplasser

Telemark Teknologipark 2022-2027, veien videre
Det er 20.000 m2 ledig tomteareal i Telemark Teknologipark, og her er det nå prosjektert flere bygg. Til sammen i de tre prosjekterte byggene skal det etableres ca. 12.000 m2 bruksareal.
Nybyggene kan benyttes til utvidelser for produksjon og kontorer for selskapene i Teknologiparken, og vil også kunne gi muligheter for nye spennende virksomheter.

Det er klart for videre teknologiutvikling for nye selskaper. Inntil 200 kontorplasser og flere verksted produksjonshaller kan etableres, og tomtene ligger fantastisk til med utsikt ut over Heddalsvannet omgitt av vann, sol og grøntområder.

Telemark Teknologipark har spennende selskap på interesselisten i til alle prosjektene og ønsker velkommen til flere selskap som ønsker å etablere seg på notodden for å bli med på veksten i Telemark Teknologipark.

Ta kontakt med Telemark Teknologipark for mer informasjon og eiendomsutvikling. https://ttp.no/kontakt-oss/

Planlagt næringsbygg med 100 kontorplasser.

Telemark Teknologipark videreutvikler 2022-2027. Kontakt oss ved interesse og informasjon om planlagte prosjekt.