Norsjø 2022 er navnet på et undervanns kartleggingsprosjekt der vi skal scanne sjøbunnen i Norsjø og Heddalsvannet i Telemark for å finne kulturminner. Det vi kommer til å finne av gjenstander med multibeam- scanning vil vli verifisert og undersøkt med ROV og evt. dykkere.

Funnene vil kunne fylle et tomrom i historiebøkene og gi oss ny viten om ferdsel på vassdraget, folka som levde her og livet rundt vassdraget.

Prosjektet er påbegynt og første fase skal gjennomføres høsten 2021. På filmen sier vi noe om prosjektet og dere treffer noen av deltagerne.